Wij ontvingen van mgr. Lode Aerts het volgendebericht i.v.m. de Sint-Jozefstocht(en):

Beste deelnemer aan de Sint-Jozefstocht,

Ik wens je een inspirerende tocht. Jozef lijkt mij een bijzonder boeiende figuur. In het evangelie blijft hij erg discreet en zwijgzaam, maar toch is hij een sprekend model. Jozef is zorgzaam en genegen voor zijn vrouw en voor het Kind dat ze draagt, zelfs wanneer hij niet echt begrijpt wat er van dat kind geworden zal.

Misschien is dat wel iets wat jullie, papa’s, beter verstaan dan ik. Een kind komt altijd enigszins van elders. Het vaderschap schept ruimte voor groei. Misschien zag men dat in de jaren ‘68 te weinig en wou men een vaderloze maatschappij, zonder autoriteit. Maar het woord autoriteit is afgeleid van ‘augere’, wat betekent: laten groeien, doen toenemen, tot ontwikkeling brengen. Echt vaderschap is niet beklemmend, maar bevrijdend. Niet verdrukkend, maar vertrouwend. Van zo’n vaderschap is Sint-Jozef de patroon.

Met mijn hart ga ik op het feest van Sint-Jozef met jullie mee.

Een gezegende tocht en een hartelijke groet,

+Lode Aerts

Bisschop van Brugge

Uiteraard zijn we als organisatie zeer dankbaar voor deze steun!