Wij ontvingen van mgr. Lode Van Hecke het volgende aanmoedigende briefje i.v.m. de Sint-Jozefstocht(en):

Aan alle Sint-Jozefstappers op 19 maart

Ik herinner mij nog jullie doortocht in de abdij van Orval. Sinds één jaar ben ik in Gent. Helaas laat mijn agenda niet toe om op 19 maart met jullie mee te stappen.

Dat neemt niet weg dat ik jullie van harte alle goeds wens voor dit mooie initiatief dat gelukkig ook in deze coronatijd zijn plaats krijgt en misschien zelfs nog aan belang wint.

Paus Franciscus schreef een mooie brief over de Heilige Jozef (Patris corde – Met het hart van een vader). Hij ziet hem als een gids voor gelovigen in moeilijke tijden. Hij looft zijn creatieve moed en bescheidenheid, tederheid en verantwoordelijkheid. De coronaepidemie, aldus de paus, heeft het uitzonderlijk belang duidelijk gemaakt van mensen die elke dag opnieuw veel geduld en veel hoop tonen, die geen paniek zaaien, maar een groot gevoel van verantwoordelijkheid hebben.

Dat wens ik jullie en mij ook toe. In die geest stap ik in gedachten met jullie mee. Ik draag jullie mee in mijn gebed.

b. Lode

bisschop van Gent

Uiteraard zijn we als organisatie zeer dankbaar voor deze erkenning!